monitoring energií

Monitorovat, sledovat či měřit je dnes možné téměř všechno. Vzrůstá naléhavost monitorování, analýzy dat a následné zavádění úsporných opatření. Díky moderním technologiím a stále lepším senzorům není problém sledovat jakoukoliv veličinu v podstatě kdekoliv. Bezdrátový přenos dat umožňuje umístit senzory i tam, kde to ještě před pár lety bylo nemožné, protože do špatně přístupných míst zkrátka dráty natahat nelze. Tento web si dal za cíl poskytnout zájemcům detailnější informace o monitoringu energií - hlavně elektřiny, vody a plynu.

Monitoring elektřiny

ELEKTŘINA

Cílem monitoringu elektřiny je získání přesné a aktuální spotřeby. Díky chytrým elektroměrům známe i kWh, kVArh, cos Φ, V, A, Hz, kW. Můžeme pak identifikovat energetické vzory, energeticky náročné oblasti a potenciální úspory. Dále umožňuje monitorování lépe plánovat a efektivně využívat elektrickou energii, což přináší úspory nákladů a další benefity.

VÍCE INFORMACÍ
Monitoring vody

VODA

Monitoring vody poskytuje přesné informace o skutečné spotřebě. Umožňuje identifikovat ztráty vody, odhalovat potenciální úniky a minimalizovat plýtvání. Dále poskytuje informace, které umožňují efektivně spravovat vodní zdroje a přispívá k udržitelnému využívání této cenné suroviny.

VÍCE INFORMACÍ
Monitoring plynu

PLYN

Monitoring spotřeby plynu umožňuje získat aktuální data o množství a vzorech spotřeby plynu, což je klíčové pro efektivní správu energetických zdrojů, snižování nákladů a zlepšování udržitelnosti. Monitoring plynu je také důležitý pro detekci úniků, prevenci plýtvání a optimalizaci energetických procesů.

VÍCE INFORMACÍ

KLÍČOVÉ PRVKY MONITORINGU ENERGIÍ

Monitoring energií - sběr dat

SBĚR DAT

Monitorovací systém shromažďuje data o spotřebě energie, účinnosti zařízení a jiných souvisejících faktorech. Data mohou být získávána z měřidel, senzorů nebo zařízení.

Monitoring energií - analýza dat

ANALÝZA DAT

Data jsou zpracovávána a analyzována s cílem identifikovat energetické trendy, odhalit možnosti úspor energie a optimalizovat energetické procesy.

Monitoring energií - identifikace úsporných opatření

IDENTIFIKACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Na základě analýzy dat je možné identifikovat oblasti, kde lze snížit spotřebu energie nebo zlepšit energetickou účinnost.

PROČ SI POŘÍDIT MONITORING ENERGIÍ

Přínosy monitoringu energií

Monitoring energií je klíčovým nástrojem pro dosažení energetické efektivnosti, snižování nákladů a ochranu životního prostředí. Pomáhá nám lépe porozumět našemu energetickému chování a nalézt způsoby, jak ho zlepšit.

Monitoring energií

Identifikace energetických úspor

Sběr a analýza dat o spotřebě energie umožňuje identifikovat oblasti, kde dochází ke zbytečnému plýtvání energií. Můžete zjistit, že určité zařízení potřebovává více energie než je nezbytné, a přijmout opatření pro snížení spotřeby.

ČÍST VÍCE
Monitoring energií

Optimalizace energetického využití

Monitorování energií umožňuje lépe porozumět, jak je energie využívána ve vašem prostředí. Na základě těchto poznatků můžete provést úpravy a optimalizace, aby bylo dosaženo efektivnějšího využití energie. 

ČÍST VÍCE
Monitoring energií

Snížení nákladů na energie

Efektivní monitorování energií vede ke snížení celkových nákladů na energie. Identifikováním oblastí, ve kterých lze dosáhnout úspor, a přijetím opatření ke snížení spotřeby lze snížit náklady spojené s energiemi. 

ČÍST VÍCE

Domluvte si schůzku a zjistěte kde můžete ve firmě ušetřit

Rezervace schůzky